16 juni 2015

Det här med sex i ett patriarkat

Jag har hört sägas att "det inte är nice om en tjej ligger som en död fisk". Nej, tror fan det.  OM en tjej du ligger med på fullaste allvar ligger "som en död fisk" kan du ge dig själva fan på att du gör något fel. Då är det läge att chilla och fråga hur läget är, läsa av signaler och troligen inte läge att fortsätta ha sex i denna situation. Om tjejen inte aktivt visar att hon njuter eller ens trivs i situationen så är det din förbannande skyldighet.

För det sitter fortfarande så djupt i många tjejer. Även i oss feministiska, medvetna kvinnor. Vi har uppfostrats in i en kultur som gör oss till sexuella objekt och sätter Mannens njutning högst. Sex är vanligtvis över när killen kommer. Har vi tagit initiativ till eller jakande besvarat initiativ till sex förväntas vi fortsätta tills killen kommer. Även om vi blir trötta och tappar lusten mitt i. Även om vi känner att vi börjar bli ömma. Även om vi inte blivit tillräckligt våta från början utan samlag har inletts för hastigt. Ingen tvingar oss till det men vi känner på något vis att så ska det vara. Det tog mig till några år över tjugo att inse att det är fel att det ska vara så. Att minsta tveksamhet betyder att jag bör säga nej, oavsett om jag är mitt i en sexuell situation, inte fortsätta för att det är enklast så eller för att "ställa upp".

Jag har exempel på situationer från mina egna upplevda och bekantas återberättade erfarenheter.

En går ner på en kille som förspel, han kommer strax efter hux flux utan minsta "förvarning" och vänder sig sedan om och SOMNAR.

En full och trött kille lyckas inte riktigt få upp den och visar inget intresse för att på annat sätt stimulera tjejen men TJATAR ändå om att bli avsugen.

En kille börjar tokstöna och utrycka sig som att han vore med i en b-porrfilm och tar ingen som helst notis om att detta inte riktigt går hem hos tjejen klockan tio på morgonen efter en sen kväll ute utan FORTSÄTTER ha sex med henne trots noll gensvar.

Killen som tjatatade i TRE timmar tills ett nej till sist blev ett "okej".

Killar som tjatat om att slippa använda kondom och smittat tjejer med herpes.

Och så killar som klagar över "DÖD FISK-situationer". Att hon bara låg där, att hon vara dålig i sängen.

Det här är bara några exempel på sexuella situationer som inte visat på hänsyn, ömsesidig respekt eller trygghet. Här har tjejer använts som sexuella OBJEKT och kanske inte förrän i efterhand insett hur illa de blivit behandlade. Vi är liksom vana vid att one night stands kan gå lite hur som helst, oftast blir de inte speciellt tillfredställande men man lever på hoppet. Vi blir faktiskt ofta förvånade när vi haft ett BRA ONS som verkligen ansträngt sig för att läsa av oss och få oss att njuta lika mycket.

Fortfarande tror många unga killar att Våldtäktsmannen är en psykiskt störd, läskig och ovanlig människa. När vi lever i ett samhälle  som uppmuntrar killar att ta för sig sexuellt och kvinnor att inte göra det. När alla kvinnor jag känner någon gång varit med om någon slags sexuellt kränkande situation. Gränsfallsex och gråzoner där det varit mer OKEJ DÅ än JA.

Män behöver fundera över sina egna sexuella beteenden. Även om du inte menar något illa kan du mycket väl kliva över en kvinnas sexuella integritet genom att hamna i en situation där hon inte säger JA utan OKEJ DÅ. Vid minsta tveksamhet - fråga. Samtyckeslagstiftning är inget vi hittat på för att det är kul utan för att det är en reell nödvändighet.

/ Linn

4 juni 2015

Att vara kvinna. I Sverige. Idag.

Vad jag önskar att varje tonårsflicka fick upptäcka och lära känna sig själva, lära sig att älska sin kropp och sitt väsen. Få hitta sin egen sexualitet och utforma den på sina egna villkor. Göra en trygg sexuell debut. Gå igenom det svåra i att växa upp utan att dessutom kvävas av alla de krav som ställs på flickor och kvinnor idag.

Vårt offentliga rum tapetseras med bilden av den perfekta kvinnan. Den perfekta kvinnan är smal, har lagom stora bröst. Är Beach Body ready, närsomhelst. Redo med rakade ben, lagom solbränna och lagom vältränad kropp. Hon är sexig, men aldrig provokativ. Inte en egen sexuell varelse utan ett objekt, till för att sälja. Hennes kropp är bara ett objekt för kvinnor att mäta sig mot, ett photoshoppat ideal som ALDRIG går att uppnå. Hon är ett objekt för män att åtrå, visa unga killar hur de ska uppfatta en perfekt kvinna.

En oerhört ensidig bild. Vi ser ju alla så olika ut. Men det speglas inte. Inte tillräckligt ofta.

Det är inte konstigt att så många mår så dåligt. Vart är det riktiga livet? Där man får svettas, dansa för intensivt, skratta för högt, prata för mycket. Ta PLATS: Med sin kropp. Älska den, hylla den.

På burleskscenen gör vi precis detta. Vi provocerar. Vi är sexuella, men aldrig någonsin som passiva objekt. Vi badar våra eventuella celluliter, valkar och små bröst i glitter. Vi tar våra vackra, unga, äldre, släta, 'imperfekta' eller 'perfekta' kroppar upp på en scen, visar upp dem, skakar våra kvinnliga attribut  som om det gällde livet och TAR PLATS.

För det spelar ingen roll hur perfekt kropp en kvinna än må ha i betraktarens ögon. Det måste vara oerhört få kvinnor som aldrig känt sig osäkra i den, letat fel på den.

Jag kommer aldrig acceptera att detta är sakernas tillstånd. Jag tänker ställa mig på scenen och älska min kropp och hoppas kunna förmedla lite av min livsglädje till betraktaren. Jag vill förmedla stolthet i det vackra i att vara kvinna. Om EN enda kvinniska ser detta hos mig, på eller av scenen, och inspireras, då har jag lyckats.

Vi är många som vågar bråka tillbaka. Mot en ensidig bild av kvinnor. Mot en ensidig bild av kvinnlig sexualitet. Mot ett samhälle som än idag gynnar män framför kvinnor. Men det går långsamt. Alldeles för långsamt.

Jag önskar så innerligt att jag kunde förmedla till alla unga flickor hur oerhört vackra de alla är, på sitt sätt. Det är helt fruktansvärt att så många kvinnor ägnar så mycket tid åt att hata sin kropp. Leta fel på den i spegeln. Så mycket lidande som går åt i onödan, när vi har så mycket viktigare saker att fundera på än om våra bröst är snygga eller inte. Hur vi ska krossa patriarkatet till exempel.

Att vara kvinna är
Att få lägre lön
Arbeta mer
Bli bedömd för sitt yttre

Att vara kvinna är
Att bära oerhörd inre styrka
Känna glädjen i systraskap
Att ha ett hjärta oändligt kapabelt till att älska

/ Linn

14 oktober 2014

Hjälp mig istället för att stjälpa mig, mister.

Att tjata om att slippa använda kondom är extremt kränkande. Det är att sätta sin egen tillfälliga sexuella njutning framför en annan människas välbefinnande. Det är sannerligen att reducera en annan människa till enbart ett sexobjekt. Det är också att inte ta ansvar för sitt eget välbefinnande och sin egen hälsa. Brännande smärta, blåsor eller sår,  risk för sterilitet, virus som alltid kommer att ligga latent i ens kropp, ökad risk för livmoderhalscancer... Listan kan göras lång på symtom som inte är direkt lockande. Och de allra flesta könssjukdomar är långt mycket vanligare än man kanske vill tro.

En kille sa till mig att det värsta som kan hända "är att man får äta lite antibiotika". Okej. Denna inställning bygger på samma princip som jag nämnt i några tidigare inlägg om tjatsex, att få ändra sig etc.  Din stackars snopp som mår så dåligt av att ha på sig kondom ett tag är inte högre värderad än mitt välbefinnande.

Detta måste upphöra. Vi bär alla ett ansvar att skydda oss själva och att skydda varandra.

XoXo / Linn

9 september 2014

Om Sverigedemokraterna själva får välja;

Följande stycken är direkt citerade ur Sverigedemokraternas partiprogram. Jag har fetmarkerat vissa delar som jag tycker är extra intressanta. Detta är alltså det Sverige som vårt möjligen tredje största parti (Det gör så oerhört ONT i mig att skriva de orden) vill se."/../ Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle."


"Det faktum att vi ser assimilering* som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad. Assimileringsprocessen är ofta lång och problem- fylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till uppkomsten av segregerade och särkulturella samhällen. Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska."


"Den som är svensk medborgare skall inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska och endast svenska medborgare skall ha rösträtt i allmänna val."


"Utländska företeelser kan mycket väl bli en del av den svenska kulturen om det sker naturligt, frivilligt, organiskt och successivt . Kulturimpulser som utan att anpassas till svenska förhållanden inympas i det svenska samhället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig som svenska betraktar vi dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en form av kulturimperialism. Berikande kulturmöten sker bäst utan tvång eller propåer från överheten."


"I sin allra vidaste mening skulle den svenska kulturen kunna definieras som summan av allt som någonsin tänkts, skrivits, sagts, skapats eller gjorts av personer som tillhör den svenska nationen.
Det som vi primärt inriktar oss på att bevara är dock sådant som vi betraktar som tillhörande kärnan i den svenska kulturen. Till denna kärna räknar vi i första hand
sådana företeelser som i särskilt hög utsträckning har präglat vår samhällsutveckling, har en djup förankring i den svenska historien, har en stor utbredning bland tidigare och/eller nu levande svenskar, har en stark symbolisk betydelse för den svenska identitet eller på något sätt är unikt för den svenska nationen eller en viss del av den svenska nationen."

"Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.        

                                                      
I vår tolkning är begreppet mångkulturalism synonymt med den politiska idén om att det är positivt för ett samhälle att inom sig rymma en mängd olika nationella kulturer, sakna en överordnad majoritetskultur och att aktivt arbeta för att invandrargrupper skall bevara sin ursprungliga kultur och identitet. Huruvida slutmålet med de mångkulturalistiska strävandena är att skapa ett samhälle där alla nationella kulturer upplöses och sammanblandas till en ny gemensam mångkultur eller om det är att särkulturellt samhälle där en mängd vitt skilda nationella kulturer existerar parallellt inom samma stat, är för oss ovidkommande. Vår uppfattning är att bägge dessa scenarion kommer att leda till ett försämrat samhällsklimat med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, otrygghet och minskad välfärd som följd."


"Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimi- lationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen."

"Den svenska staten kan och bör inte vara religiöst neutral. Kristendomen är intimt sammanvävd med den svenska kulturen och identiteten. Islam och i synnerhet dess starka politiska och fundamentalistiska gren är enligt Sverigedemokraternas uppfattning den religiösa åskådning som visat sig ha svårast att harmoniskt samexistera med den svenska och västerländska kulturen. Islamismens inflytande på det svenska samhället bör därför i största möjliga utsträckning motverkas och invandringen från muslimska länder med starka inslag av fundamentalism bör vara mycket starkt begränsad."


"För att långsiktigt kunna slå vakt om folkhemstanken och välfärdsstaten måste man också slå vakt om den nationella sammanhållningen. Det måste finnas en gemensam identitet i botten för att de som har mer ska vara beredda att dela med sig till dem som har mindre. Av denna anledning finns det också en inneboende motsättning mellan välfärd och mångkulturalism."


"Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten menar vi framförallt, att det förutom de socialt konstruerade skillnader vars existens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat. I ett samhälle där människorna är fria att själva forma sina liv kommer dessa skillnader med största sannolikhet att leda till olikheter i preferenser, beteende och livsval. Att det finns olikheter i hur de flesta män och de flesta kvinnor väljer att leva sina liv behöver således inte vara ett problem, ett utslag av diskriminering eller resultatet av en förtryckande könsmaktsordning."

"Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv. Det minst komplicerade, och därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som moders- och fadersgestalter.

Detta är orsaken till att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa grupper."
                                                                    

Ordet assimilation, eller assimilering, används för att beskriva hur en person eller grupp från en kulturell minoritet överger sin kultur, sin historia och sitt språk för att passa in i majoritetssamhället. - Expo


Hej icke-sekulariserade, homogena, heteronormativa, mansdominerade, enkelspåriga samhälle. Jag ser så fram emot de förändringar som Jimmie och co. vill driva igenom! ICKE.


Egentligen är det hela löjeväckande, eller borde vara. Men det är blodigt allvar. Mänskliga rättigheter som rätten till liv och hälsa, frihet att röra sig över nationsgränserna, religionsfrihet, åsiktsfrihet, friheten att älska vem man vill är ingen självklarhet. Inte om Sverigedemokraterna själva får välja.


/ Linn

30 augusti 2014

Man får ändra sig.

Exakt när lär vi oss att den manliga sexualiteten värderas högre än den kvinnliga? Det är ingen som någonsin har sagt till oss att vi borde "ställa upp" fast vi egentligen inte är så taggade eller fortsätta fast det är mer obekvämt än skönt, och ändå gör vi det. Jag tror tyvärr att i princip alla tjejer någon gång har gjort just detta, och förmodligen mer än en gång.

Varför sitter det, för oss starka självständiga kvinnor, fortfarande långt inne att säga "nej, jag vill faktiskt inte ligga just nu, även om förspelet var bra." "Nej, jag är egentligen inte så sugen. Vi avbryter." När man väl har kommit dit, fått av sig kläderna och satt igång är det plötsligt något slags krav att då håller man på till man är färdig, dvs. oftast till mannen fått komma. Att avbryta mitt i om han fortfarande är taggad känns fel. Men hur fel blir det inte att vi istället ligger och hoppas på att det ska ta slut snart?

Sex ska bygga på ömsesidigt samtycke och kommunikation, att man känner av varandra och ger och tar. Det är inget enmansrace.

Jag tycker att vi ska öva ännu mer på att säga nej. Man får faktiskt ändra sig.

XoXo / Linn

14 april 2014

Måste det vara så svårt med feminism? Mina bästa feministiska och underhållande boktips.

Påskhelgen närmar sig och många är lediga. Perfekt läge att koppla av med en eller annan bok med andra ord. Mina bästa feministiska boktips kommer här!

Jag har några husgudinnor. Den f.d. kriminalreportern Katarina Wennstam har jag nämnt tidigare, mer än en gång, men det finns en anledning till det. Jag har läst allt hon har skrivit, både hennes skönlitteratur och reportageböckerna Flickan och skulden och En riktig våldtäktsman. Hon är så oerhört fantastisk, med ett patos som genomsyrar allt hon skriver och även i hennes skönlitteratur finns samhällskritiken påtagligt närvarande. Vill du inte ge dig på den tunga faktabaserade litteraturen så läs t.ex. Smuts och Alfahannen som båda tar upp sexuellt våld invirat i spännande historier.

Konsten att vara Kvinna av Caitlin Moran är ett måste för ALLA. Hon är väldigt rolig och oerhört lätt att ta till sig. Hon beskriver feminismen precis så som jag tycker att den ska ses, som något som angår alla, som något som inte behöver vara svårt och exkluderande utan som en självklarhet. Det är med stor igenkänning och många tillfällen av "Ja! precis sådär är det ju!"jag läser hennes varma feministiska manifest där hon skriver om bl.a. sex, abort, barn, sexism, shopping, kärlek, kroppsbehåring... Och när hon beskriver sin syn på burlesk blir jag alldeles lycklig. Konsten att vara kvinna är mycket underhållande och viktig på samma gång!
Min kandiderande nya gudinna är Katrine Kielos. Jag har alltid tyckt mycket om hennes krönikor och tyckt att hon verkar vara en mycket vettig människa. Idag hittade jag hennes bok Våldtäkt och Romantik på bokrean på Akademibokhandeln för fem (!) kronor. Den är strax över hundra sidor lång, jag har läst ungefär trettio och är redan övertygad om att även denna bok är ett måste för alla. Hon skriver så klokt om feminism och så kännbart om våldtäkt, och om just det faktum att våldtäkt inte alls handlar om sex utan är det yttersta uttrycket för patriarkalt förtryck och mäns våld mot kvinnor.

Ha en fin påsk!

XoXo / Linn

28 mars 2014

Illusionen om den naturliga kvinnan enligt mig

Hej 2014. Hej vår som äntligen kommer. Jag var i London i början av Mars, satt i t-shirt i Hyde Park och gick runt i tunn vårjacka, och kom tillbaka hem till ett snöfall. Men nu, i helgen, kommer värmen äntligen och jag har börjat få vårkänslor.

Jag vet inte riktigt själv varför det tog mig tre månader att skriva ett ord igen. Jag kan inte riktigt skylla på tidsbrist. Jag har börjat på inlägg några gånger, men liksom tappat sugen. Egentligen har jag väl lika mycket att säga som vanligt, så förhoppningsvis återvänder lusten att skriva här och nu.

Det intressanta blogginlägget Att bryta illusionen om kvinnan har florerat ett tag på nätet nu och jag vill gärna ge det en kommentar.

För mig handlar fåfänga om lust. Jag sminkar mig för att jag tycker att det är roligt. Jag älskar att försöka få till den perfekta retroinspirerade looken. Jag älskar hur mycket snyggare jag känner mig med smink. Jag känner mig mycket mer som mig själv med rött läppstift eller vingad eyeliner på. Det hör till min stil, och jag är väldigt intresserad av stil i allmänhet.

Jag har inte alls reflekterat om huruvida jag spräcker myten om naturlig skönhet. Skönhet för mig behöver inte vara naturligt. Jag älskar Dita von Teeses teori om att alla kan bli sina vackraste jag och att skapad skönhet är precis lika vackert som naturlig. Det är för mig en av de fördelar vi kvinnor faktiskt har, vi "får" sminka oss. Hur många män skulle våga gå utanför dörren med full makeup?

Faktum är att jag jämt sminkar mig offentligt. Det sparar tid på morgonen. Jag ska ju ändå sitta på ett tåg ett bra tag så då passar jag oftast på att sminka mig på väg till jobbet. Jag har nog inte fått några arga blickar hittills, alternativt så har jag varit så inne i att försöka få till den perfekta eyelinern (inte alltid så lätt på ett tåg i rörelse) att jag inte märkt det.

Det där med bajspanik är ju också en intressant fråga. Stackars mitt sextonåriga jag som skämdes över att gå på toa hos pojkvännen. Tack och lov att man har växt ifrån det. Min hjälp för en alldeles för vanlig hangup har varit mycket i mina vänner. Vi har alltid haft så avslappnad stämning emellan oss och skämtat om och varit öppna med såna saker som bajs, mens och olika sorters fittåkommor (Bajs-Hanna, du anar nog inte vad din barnsliga humor har hjälpt). I slutändan är ändå hälsan viktigast och gudarna ska veta att jag med många andra haft mycket magproblem och pinsamhetskänslor i mina dar, över något helt naturligt. Stressmage och IBS är folksjukdomar, så alla har garanterat haft någon sorts bajspanik i sina dar. Sätt på vattenkranen om du nu tycker att det är pinsamt att bajsa hos andra, eller be att få låna duschen om du är rädd att bli borta länge. Alla bajsar. Punkt.

Till illusionen om den naturliga kvinnan hör också naturlig smalhet. Jag är en av dem som kämpar med motsatsen. Jag har accepterat att jag aldrig kommer att få tuttar, om jag inte vill casha upp för dem. Jag kämpar mot vågen, men åt andra hållet. Jag glädjer mig för varje halvkilo upp istället för ner. Det är också en realitet för många kvinnor. Men det är mer socialt accepterat att kommentera en smal kropp än en stor.

Den perfekta kroppen och det perfekta utseendet... är inte lätt att nå helt enkelt, oavsett vad vi gör. Och jag lovar att de saker du inte gillar med ditt utseende tycker någon annan gör dig vackrare eller önskar att de själva hade. Kom ihåg vad Cindy Crawford sagt; Inte ens Cindy Crawford vaknar och ser ut som Cindy Crawford. Reklamen vill få oss att jaga det ouppnåeliga retuscherade idealet, men som tur är så är vi smartare än så.

Vi har genomskådat illusionen om den naturliga kvinnan.

XoXo / Linn